FONDURI UE pentru UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE: Sesiunea de proiecte, deschisă din 15 februarie!

Utilaje agricole

În perioada 15 februarie – 15 august 2019 fermierii pot cere bani pentru utilaje și echipamente. 65.413.105 de euro vor fi disponibili și achitați de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), în cadrul sesiunii de finanțare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 (PNDR 2020).


Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte este de 65.413.105 Euro, din care 3.500.000 Euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer.


Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte. Pragurile de calitate lunare, pentru sM 4.1a sunt următoarele:
Componenta fără obținere de material de înmulțire și plantare fructifer
Perioada de depunere Prag de calitate
15 februarie – 15 martie 75 puncte
16 martie – 15 aprilie 60 puncte
16 aprilie – 15 mai 50 puncte
16 mai – 15 iunie 35 puncte
16 iunie – 15 iulie 25 puncte
16 iulie – 15 august 10 puncte


Componenta ”obținere de material de înmulțire și plantare fructifer”
Perioada de depunere Prag de calitate
15 februarie – 15 martie 50 puncte
16 martie – 15 aprilie 45 puncte
16 aprilie – 15 mai 35 puncte
16 mai – 15 iunie 25 puncte
16 iunie – 15 iulie 15 puncte
16 iulie – 15 august 10 puncte


Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/sau extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate cu pepiniere pomicole.


Depunerea Cererilor de Finanțare pentru submăsura 4.1a se va face on-line pe https://online.afir.info/, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 15 februarie 2019, ora 09:00.


Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente submăsurii 4.1a este 15 august 2019, ora 16:00.

Sursa: http://www.agrointel.ro